Vilkor & Policy

Ett litet företag med ett stort hjärta!

Kundens ansvar

 • För att du ska kunna vara kund hos oss måste vi spara ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter i våra register.
 •  Hur jobbar vi med GDPR? Om nya (GDPR) villkor som ersätter gamla (PUL) läs gärna här.

Ekonomi

 • Vi skickar alltid faktura i efterskott (efter arbetet är klart och granskat)
 • Vi föredrar att skicka e-faktura pga. miljön. Om pappersfaktura är begärt tillkommer en avgift på 35 kr inklusive moms.
 • Carolas Hem- & Företagsservice tillämpar 10 dagar (netto) betalningsvillkor.
 • Om du inte betalar fakturan i tid kan vi ta ut påminnelseavgift på 60 kr och dröjsmålsränta på 8%  (det är den lägsta varianten enligt ränteskattelagen) men bara vid längre förseningar.

Undantag

 • Ditt hus är vår arbetsplats.
 • Om det finns risk att vi kan skada oss på vår arbetsplats så avbokar vi uppdraget.
 • Vi flyttar inte saker som står i vägen eftersom det kan skada oss och saker.
 • Fönsterspröjsar som delar av fönster går lätt sönder, om ni har gamla och känsliga fönsterspröjsar vill vi veta detta innan.
 • Om du har känsliga fönster vill vi veta detta innan.
 • Om du inte meddelar innan att vi ska vara extra försiktiga kan vi inte ta ansvar för skador.
 • Vi kan tyvärr inte putsa extremt förorenade fönster om det riskerar att skada fönstret.

Reklamation

  • Om inte är nöjd vill vi att du berättar det för oss direkt.
  • Om du berättar det snabbt för oss kan vi göra om jobbet direkt.
 • Om du tror att vi skadat ditt fönster ska du anmäla skadan omgående.
 • Om du vill anmäla en skadan ska du maila till oss via kontaktformulär