Vanliga Frågor & Svar

Ett litet företag med ett stort hjärta!

Våra Vanligaste frågor

Ja, vi har tillvalstjänster. Vi kan exempelvis sortera och vika tvätt, stryka, byta lakan, bädda, diska, putsa fönster mm. Har du andra behov får du gärna fråga vid bokning.

 

Om du är abonnemangskund med ett fast schema får du en återkommande städerska. Dock reserverar vi oss rätten att skicka en ersättare när hon är sjuk eller har andra förhinder. Vi försöker se till att meddela dig detta i tid.

Ja, vi har många referenser från både företag och privatkunder! Vi är säkra på att du kommer bli nöjd med din städning och vi blir mycket glada om du rekommenderar oss till dina vänner och bekanta som många andra har redan gjort: Läs gärna om våra omdömen på Reco.se

2023 blev vi ett av de mest rekommenderade städföretaget i Stockholm 10 år i rad!

Prisdebitering

Carolas Hem-& Företagsservice AB (CHFS) debiterar kunden enligt överenskommelse i efterskött när arbetet är färdig granskat och utfört.

 1 pappers faktura – K har möjlighet att välja papper faktura – 38 kr ex. moms fakturaavgift tillkommer.

 2 pdf. faktura – faktura skickas kostnadsfri till K e-post.

 3 autogiro – att göra betalningar till oss ska vara enkelt. Enkelt, bekvämt och miljövänligt.

 

 • Förseningsavgift – kunden förbinder sig att betala 60 kr påminnelseavgift för betalningar efter förfallodagen.
 • Betalningsvillkor – Carolas Hem & Företagsservice tillämpar betalningsvillkor 10 dagar netto.

Överenskommen ersättning för utfört uppdrag betalas mot faktura 10 dagar netto.  och sändas via elektronisk post till din e-post.

Om ni önskar, pappersfakturan skickas via post och ett faktureringsavgift 38 kr exklusive moms tillkommer.

Prisjustering sker den 1 januari varje år.

Vill du betala dina räkningar  för städtjänster i Stockholm via autogiro?

Alternative 1: (anslutning via hemsidan)

Mer info hittar du har

Alternative 2 (anslutning via din bank)

Hur man praktiskt går tillväga?

 • logga in på din bank via bank ID
 • Gå till betala- överföra – anslut autogiro
 • sök efter Carolas Hem – & Företagsservice AB
 • som betalnummer uppge ditt personnummer. Skriv betalarnumret med siffror, i en följd utan mellanrum eller andra tecken.
 • kommer fram – Autogiroanmälan medgivande – Privat
 • läs och kontrollera medgivandet
 • Signera

Om kunde väljer att använda skattereduktion, Carolas Hem-& Företagsservice ansöker om utbetalning av resterande belopp för arbetskostnad hos Skattemyndigheten. Om ansökan om skattereduktion avslås skall totala beloppet betalas av kund.

Fyll i ett kontaktformulär här på hemsidan, maila eller ring till oss så kontakta vi er inom kort.

 

GDPR
Vi följer lagstiftningen angående era personuppgifter som träder i kraft från 25 maj 2018.
Lagen är tänkt att skydda era personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation.

Vi samlar inte in mer information om er än nödvändigt för att kunna behandla kundfakturor och rut-avdrag.

Uppgifter vi har om er efter att ni har beställt en tjänst hos oss är (personnummer gäller bara om ni använder er av rut-avdraget)

Personnummer
Ev. telefonnummer
Ev. Mailadress
För- och efternamn
Bostadsadress
Enligt bokföringslagen måste vi spara all bokföring i 7 år, därför kommer ert personnummer om ni använt er av rut-avdraget att finnas i vår bokföring.
Efter det kommer vi radera uppgifterna om er.
Vi använder oss av ett stort och erkänt bokföringssystem (Visma Spcs)

Vi säljer inte eller vidarebefordrar uppgifter om er till ytterligare part, utan behåller uppgifter om er med sekretess. Inga obehöriga har tillgång till vårt system för information om kunder och anställda.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inoen.m EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.

Carolas Hem & Företagsservice syn på GDPR

På Carolas Hem & Företagsservice välkomnar vi GDPR.

Vi tror att en naturlig konsekvens av GDPR är att det kommer ställas högre krav på dataskydd samt ökad transparens och säkerhet kring organisationers processer. Detta öppnar upp möjligheter för innovativa och kundcentrerade företag att ta täten och driva en utveckling som ger konsumenter ökad insyn i hur deras data används, samt flexibilitet och kontroll över hur deras personliga information hanteras för att de ska kunna dra bättre nytta av produkter och tjänster som erbjuds.

Vi har en tydlig ambition – vi vill erbjuda branschens bästa tjänster som våra kunder drar nytta av. För oss är det viktigt att vara tydliga med detta, eftersom personuppgifter inte bara krävs för att hantera betalningar och uppfylla lagliga skyldigheter, utan också för att undvika onödiga, upprepande steg och istället möjliggöra en personlig och smidig kundupplevelse.

Om kunden är nöjd med provstädning och några återkommande städningar därpå, tecknar vi ett enkelt avtal som gäller tills vidare och kan sägas upp av parterna med uppsägningstid av 1 månad. Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen. (kontakt@carolashemservice.se)

ROT och RUT 2020

• Maxtaket för ROT och RUT räknas tillsammans och är 50 000 kronor per person/år.
• ROT-avdrag gäller för 30 procent av arbetskostnaden. Maxtaket är 50 000 kronor per person och år vid maximalt ROT-avdrag.
• RUT-avdrag medges för 50 procent av arbetskostnaden.
• Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få som mest 50 000 kronor i RUT-avdrag.
 
Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket du kan få i ROT/RUT-avdrag.
RUT-avdrag godkänns idag för städarbetenflyttstädningflytthjälpträdfällning och en del trädgårdsarbeten.
 
För mer information om exakt vilka arbeten som omfattas av ROT och RUT – och hur vilka möjligheter du har för avdragen hittar du hos Skatteverket.

Så här fungerar rot– och rutavdraget

Du använder rot– och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot– och rutavdraget.
 • När du betalat din faktura till oss ansöker vi om RUT-avdrag hos Skatteverket, så det sker automatiskt.
 • För att kunna göra ansökan behöver vi ha ditt personnummer. Vi hanterar personuppgifter enligt GDPR regler.
 • När ansökan kommit in får du ett meddelande av Skatteverket om hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.
 • Använd beräkningstjänsten Räkna ut rot– och rutavdrag om du vill du veta hur mycket rot– och rutavdrag du kan ha rätt till.
 
 

Om du får rot– eller rutarbete som förmån redovisar din arbetsgivare detta på din kontrolluppgift. Därefter får du det förifyllt i din deklaration.

Om du anlitar en person med A-skatt får du göra rotavdrag med ett belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Rot– och rutavdragets storlek

Rot– och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Du kan inte få 50 000 kronor för varje bostad du har. Flera personer kan dock få rot– och rutavdrag för arbete i samma bostad och det finns inget maxbelopp per fastighet. Du kan få rotavdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden och rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden.

Se hur mycket rot– och rutavdrag du använt

I Skatteverkets tjänst Rot och rut – mina avdrag kan du se hur mycket rot– och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura.

Informationen i tjänsten baseras enbart på de ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats. Skattereduktion på rot– och rutarbete som du fått som löneförmån av din arbetsgivare syns inte i tjänsten.

 

Beloppet – ingen garanti att kunna använda avdraget

Beloppet i tjänsten visar hur mycket rot– och rutavdrag du har utnyttjat. Det är inte en bekräftelse på att du kan använda dig av avdraget. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av rot– eller rutavdraget.

Få informationen hemskickad

Om du inte kan få en e-legitimation och därmed inte kan logga in i tjänsten så kan du ringa till Skatteupplysningen för att få informationen hemskickat 0771-567 567.

Om du är osäker på hur mycket utrymme du har kvar, t ex för att du gjort ombyggnader på din bostad under året, kan du begära ett intyg från Skatteverket.

Vanligt med felaktiga avdrag för trädgårdsarbete

Skatteverket kontrollerar sedan 2019 rutavdrag för trädgårdsarbete. Kontrollerna visar att det är vanligt att personer felaktigt gör rutavdrag för arbeten som inte ger rätt till någon skattereduktion.

Om hjälp anlitas för att fixa något i trädgården är det viktigt att se till att göra rätt avdrag för rätt arbete. Flera tjänster ger inte rätt till någon skattereduktion. Det är köparen som har ansvaret för att avdraget blir rätt, säger Åsa Engström, sektionschef på Skatteverket.

Skatteverket granskar sedan förra året utbetalningar av rutavdrag för trädgårdsarbete, exempelvis krattning, häck- och gräsklippning samt beskärning och borttagande av buskar.

Länk till Skatteverket

startsida

För att underlätta och effektivisera städningen är det viktigt att kunden tillhandahåller bra städredskap så som väl fungerande dammsugare, dammsugs påsar  (kunden ansvarar för att byta dammsugarpåse) golvmopp, trasor och borstar samt ser till att trasor tvättas mellan städtillfällena. CHFS vill också påtala risken med att gamla verktyg riskerar att skada till exempel golv och andra ömtåliga ytor.

 1. Vid iakttagelser av brister i arbetsuppgifterna eller skadegörelse gjorda av Carolas Hem-& Företagsservices personal i kundens bostad, skall detta meddelas till Carolas Hem-& Företagsservice utan dröjsmål. Kundens eventuella klagomål skall framföras direkt till Carolas Hem-& Företagsservices kundtjänst (kontakt@carolashemservice.se), och inte till Carolas Hem-& Företagsservices personal.
 2.  Carolas Hem-& Företagsservice ansvarar för skador på kundens egendom som Carolas Hem-& Företagsservice eller dess personal av oaktsamhet orsakar.
 3.  Kompensation på städmaterial och städutrustning ges inte. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Städmaterial och städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, med också underhåll av städmaterial och städutrustning i sin bostad.
 4.  Carolas Hem-& Företagsservice AB skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna kontraktsvillkor. Det åligger K att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd för sin bostad/fastighet.
 5.  L äger rätt av K erhålla det antal nycklar som erfordras för städpersonalen. Nycklarna kvitteras på K nyckelkvittenser. Nyckelkvittens blankett finns att hämta på carolashemservice.se (under hemstädning).
 6.  CHFS innehar F-skattsedel.

Avbokningsregler

Avbokning från kundens sida

Alla avbokningar måste ske i god tid per mejl eller via telefonsamtal med huvudansvarig eller administratör. Där man tydligt anger kundnamn (ev. kundnummer), städdag och städ tid samt anledning till avbokningen. Avbokningar med kortare varsel än 14 dagar innan städtillfället, dock senast kl 07:00 samma dag som planerad städning, debiteras utan rutavdrag. Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak. I den mån det fungerar för verksamheten kan ombokning ske. Akuta avbokningar uppstår vid insjuknande hos Kunden där de måste vara hemma och pga smittorisk ej kan ta emot Carolas Hem och Företagsservice personal. Akuta avbokningar ska göras via e-post kontakt@carolashemservice.se innan klockan 07:00 samma dag och därefter via telefon på 0739750093.  Akuta avbokning kommer att debiteras som avbokning med kortare varsel. 

Avbokning går inte att avboka genom att lämna meddelande i telefonsvarare eller via sms. Avbokningen måste bekräftas för att den ska räknas som giltig. Vid upprepande avbokningar förbehåller vi oss rätten att neka dig att beställa våra tjänster. 
 
 

Flytta städningen 

Ni kan självklart flytta på städningen om ni meddelar oss i god tid.(ca. en vecka innan)

Avbokning från Carolas Hem och Företagsservice

Carolas Hem och Företagsservice kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet.

Sjukdom eller annat förhinder

Carolas Hem-& Företagsservice får själv ersätta sjuk eller på annat sätt förhindrad personal, även meddela kund att så sker och på vilket sätt. Samtliga kunder hos CHFS har ett s.k. städabonnemang. Städabonnemanget innebär att vår personal kommer till kunden på en bestämd dag med en bestämd frekvens. Om ordinarie personal är sjuk eller har semester skickas en vikarie i mån av möjlighet. I en vikariesituation kan CHFS inte garantera att städningen uppnår samma kvalitet som då ordinarie personal arbetar hos kunden. CHFS kommer inte att kompensera kunden för en eventuellt sämre kvalitet.

När det gäller hemstädning så är det vanligtvis kunden som står för material och utrustning. Den kostnaden är nämligen inte inräknad i timpriset. Vill du att vi tar med oss eget material eller köper in åt dig får du gärna specificera det när du bokar in. Det blir en separat kostnad.

När det gäller storstädning, flyttstädning, byggstädning eller visningsstädning till fast pris brukar material och utrustning ingå (om inte vi har kommit överens om något annat).  När vi debiterar per timme betalar kunden extra för städmaterial ev. för transport.

Påslag privat städning:

 • Vid Kvällar och nätter (kl 18-06) sker ett påslag på 45 kr/tim
 • Söndagar och helger (från kl 06 lördag och 18 dag före heldag till kl 06 dagen efter sön- och heldagen) sker ett påslag på 95 kr/tim
 • Vid storhelger sker ett påslag på 150 kr/tim

 

Påslag företag städning:

 • Vid Kvällar och nätter (kl 18-06) sker ett påslag på 25 kr/tim
 • Söndagar och helger (från kl 06 lördag och 18 dag före heldag till kl 06 dagen efter sön- och heldagen) sker ett påslag på 150 kr/tim
 • Vid storhelger sker ett påslag på 250 kr/tim

Har du fler frågor eller undrar över något annat. Tveka inte att kontakta oss!