För att underlätta och effektivisera städningen är det viktigt att kunden tillhandahåller bra städredskap så som väl fungerande dammsugare, dammsugs påsar  (kunden ansvarar för att byta dammsugarpåse) golvmopp, trasor och borstar samt ser till att trasor tvättas mellan städtillfällena. CHFS vill också påtala risken med att gamla verktyg riskerar att skada till exempel golv och andra ömtåliga ytor.

  1. Vid iakttagelser av brister i arbetsuppgifterna eller skadegörelse gjorda av Carolas Hem-& Företagsservices personal i kundens bostad, skall detta meddelas till Carolas Hem-& Företagsservice utan dröjsmål. Kundens eventuella klagomål skall framföras direkt till Carolas Hem-& Företagsservices kundtjänst (kontakt@carolashemservice.se), och inte till Carolas Hem-& Företagsservices personal.
  2.  Carolas Hem-& Företagsservice ansvarar för skador på kundens egendom som Carolas Hem-& Företagsservice eller dess personal av oaktsamhet orsakar.
  3.  Kompensation på städmaterial och städutrustning ges inte. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Städmaterial och städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, med också underhåll av städmaterial och städutrustning i sin bostad.
  4.  Carolas Hem-& Företagsservice AB skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna kontraktsvillkor. Det åligger K att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd för sin bostad/fastighet.
  5.  L äger rätt av K erhålla det antal nycklar som erfordras för städpersonalen. Nycklarna kvitteras på K nyckelkvittenser. Nyckelkvittens blankett finns att hämta på carolashemservice.se (under hemstädning).
  6.  CHFS innehar F-skattsedel.