ROT och RUT 2020

• Maxtaket för ROT och RUT räknas tillsammans och är 50 000 kronor per person/år.
• ROT-avdrag gäller för 30 procent av arbetskostnaden. Maxtaket är 50 000 kronor per person och år vid maximalt ROT-avdrag.
• RUT-avdrag medges för 50 procent av arbetskostnaden.
• Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få som mest 50 000 kronor i RUT-avdrag.
Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket du kan få i ROT/RUT-avdrag.
RUT-avdrag godkänns idag för städarbetenflyttstädningflytthjälpträdfällning och en del trädgårdsarbeten.
För mer information om exakt vilka arbeten som omfattas av ROT och RUT – och hur vilka möjligheter du har för avdragen hittar du hos Skatteverket.

Så här fungerar rotoch rutavdraget

Du använder rotoch rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rotoch rutavdraget.
  • När du betalat din faktura till oss ansöker vi om RUT-avdrag hos Skatteverket, så det sker automatiskt.
  • För att kunna göra ansökan behöver vi ha ditt personnummer. Vi hanterar personuppgifter enligt GDPR regler.
  • När ansökan kommit in får du ett meddelande av Skatteverket om hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.
  • Använd beräkningstjänsten Räkna ut rotoch rutavdrag om du vill du veta hur mycket rotoch rutavdrag du kan ha rätt till.

Om du får rot– eller rutarbete som förmån redovisar din arbetsgivare detta på din kontrolluppgift. Därefter får du det förifyllt i din deklaration.

Om du anlitar en person med A-skatt får du göra rotavdrag med ett belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Rotoch rutavdragets storlek

Rotoch rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Du kan inte få 50 000 kronor för varje bostad du har. Flera personer kan dock få rotoch rutavdrag för arbete i samma bostad och det finns inget maxbelopp per fastighet. Du kan få rotavdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden och rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden.

Se hur mycket rotoch rutavdrag du använt

I Skatteverkets tjänst Rot och rut – mina avdrag kan du se hur mycket rotoch rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura.

Informationen i tjänsten baseras enbart på de ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats. Skattereduktion på rotoch rutarbete som du fått som löneförmån av din arbetsgivare syns inte i tjänsten.

Beloppet – ingen garanti att kunna använda avdraget

Beloppet i tjänsten visar hur mycket rotoch rutavdrag du har utnyttjat. Det är inte en bekräftelse på att du kan använda dig av avdraget. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda f