GDPR
Vi följer lagstiftningen angående era personuppgifter som träder i kraft från 25 maj 2018.
Lagen är tänkt att skydda era personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation.

Vi samlar inte in mer information om er än nödvändigt för att kunna behandla kundfakturor och rut-avdrag.

Uppgifter vi har om er efter att ni har beställt en tjänst hos oss är (personnummer gäller bara om ni använder er av rut-avdraget)

Personnummer
Ev. telefonnummer
Ev. Mailadress
För- och efternamn
Bostadsadress
Enligt bokföringslagen måste vi spara all bokföring i 7 år, därför kommer ert personnummer om ni använt er av rut-avdraget att finnas i vår bokföring.
Efter det kommer vi radera uppgifterna om er.
Vi använder oss av ett stort och erkänt bokföringssystem (Visma Spcs)

Vi säljer inte eller vidarebefordrar uppgifter om er till ytterligare part, utan behåller uppgifter om er med sekretess. Inga obehöriga har tillgång till vårt system för information om kunder och anställda.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inoen.m EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.

Carolas Hem & Företagsservice syn på GDPR

På Carolas Hem & Företagsservice välkomnar vi GDPR.

Vi tror att en naturlig konsekvens av GDPR är att det kommer ställas högre krav på dataskydd samt ökad transparens och säkerhet kring organisationers processer. Detta öppnar upp möjligheter för innovativa och kundcentrerade företag att ta täten och driva en utveckling som ger konsumenter ökad insyn i hur deras data används, samt flexibilitet och kontroll över hur deras personliga information hanteras för att de ska kunna dra bättre nytta av produkter och tjänster som erbjuds.

Vi har en tydlig ambition – vi vill erbjuda branschens bästa tjänster som våra kunder drar nytta av. För oss är det viktigt att vara tydliga med detta, eftersom personuppgifter inte bara krävs för att hantera betalningar och uppfylla lagliga skyldigheter, utan också för att undvika onödiga, upprepande steg och istället möjliggöra en personlig och smidig kundupplevelse.