Om kunden är nöjd med provstädning och några återkommande städningar därpå, tecknar vi ett enkelt avtal som gäller tills vidare och kan sägas upp av parterna med uppsägningstid av 1 månad. Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen. (kontakt@carolashemservice.se)