Prisdebitering

Carolas Hem-& Företagsservice AB (CHFS) debiterar kunden enligt överenskommelse i efterskött när arbetet är färdig granskat och utfört.

Alt. 1 pappers faktura – K har möjlighet att välja papper faktura – 38 kr ex. moms fakturaavgift tillkommer.

Alt. 2 pdf. faktura – faktura skickas kostnadsfri till K e-post.

Alt. 3 autogiro – att göra betalningar till oss ska vara enkelt. Enkelt, bekvämt och miljövänligt.

  Hur man praktiskt går tillväga?

  • logga in på din bank via bank ID
  • Gå till betala- överföra – anslut autogiro
  • sök efter Carolas Hem – & Företagsservice AB
  • som betalnummer uppge ditt personnummer. Skriv betalarnumret med siffror, i en följd utan mellanrum eller andra tecken.
  • kommer fram – Autogiroanmälan medgivande – Privat
  • läs och kontrollera medgivandet
  • Signera

Om kunde väljer att använda skattereduktion, Carolas Hem-& Företagsservice ansöker om utbetalning av resterande belopp för arbetskostnad hos Skattemyndigheten. Om ansökan om skattereduktion avslås skall totala beloppet betalas av kund.

  • Förseningsavgift – kunden förbinder sig att betala 60 kr påminnelseavgift för betalningar efter förfallodagen.
  • Betalningsvillkor – Carolas Hem & Företagsservice tillämpar betalningsvillkor 10 dagar netto.

Överenskommen ersättning för utfört uppdrag betalas mot faktura 10 dagar netto.  och sändas via elektronisk post till din e-post.

Om ni önskar, pappersfakturan skickas via post och ett faktureringsavgift 28 kr exklusive moms tillkommer.

Prisjustering sker den 1 januari varje år.