Prisdebitering

Carolas Hem-& Företagsservice AB (CHFS) debiterar kunden enligt överenskommelse i efterskött när arbetet är färdig granskat och utfört. Om kunde väljer att använda skattereduktion, Carolas Hem-& Företagsservice ansöker om utbetalning av resterande belopp för arbetskostnad hos Skattemyndigheten. Om ansökan om skattereduktion avslås skall totala beloppet betalas av kund.

  • Förseningsavgift – kunden förbinder sig att betala 60 kr påminnelseavgift för betalningar efter förfallodagen.
  • Betalningsvillkor – Carolas Hem & Företagsservice tillämpar betalningsvillkor 10 dagar netto.

Överenskommen ersättning för utfört uppdrag betalas mot faktura 10 dagar netto.  och sändas via elektronisk post till din e-post.

Om ni önskar, pappersfakturan skickas via post och ett faktureringsavgift 28 kr exklusive moms tillkommer.

Prisjustering sker den 1 januari varje år.