Om du är abonnemangskund med ett fast schema får du en återkommande städerska. Dock reserverar vi oss rätten att skicka en ersättare när hon är sjuk eller har andra förhinder. Vi försöker se till att meddela dig detta i tid.